Nollaenergiatalot eivät ole perusteltuja Suomessa

Propositionen om lagen om nära-nollenergibyggnader är på remissrunda. Lagförslaget baserar sig på ett EU-direktiv från år 2010, enligt vilket alla nya byggnader ska vara nära noll-energibyggnader från och med 2020.

Målsättningen med lagförslaget är att minska på byggnaders energianvändning och samtidigt främja användandet av förnybar energi i byggnader.

– Lagförslagets fokus ligger på att förbättra energieffektiviteten, vilket givetvis är eftersträvansvärt. Nu håller beredningen däremot på att glömma bort att se på byggandet ur en bredare synvinkel. Vi kan inte enbart utgå från energieffektivitet då vi utvärderar byggnaders miljövänlighet, utan byggnadens hela livscykel måste tas i beaktande. Endast så kan vi se den totala miljöbelastningen, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Med hjälp av mer isolering försöker man förbättra energieffektiviteten. Ökad isolering leder dock lätt till riskabla och framför allt sårbara konstruktioner. Massiva väggkonstruktioner, som stock eller tegel, är säkra. Vi vet av erfarenhet att de fungerar, vi vet att de håller och vi vet att de bidrar till ett gott inomhusklimat.

Om vi nu gör de planerade åtstramningarna riskerar vi inte bara att ytterligare förkorta våra byggnaders livslängd och skapa nya problembyggnader, vi skjuter även vår egen träindustri i foten när vi tar avstånd från den trend av ekologiskt hållbart byggande som sveper över Europa – en trend som vår byggindustri absolut borde hoppa på.

– Hela energieffektivitetslagstiftningen borde nu ta en time-out tills vi får mer forskningsbaserad information om vilka lösningar och metoder som vi borde tillämpa i Finland. För mycket av vår nationella egendom sitter i våra byggnader för att vi skall ha råd att ge oss in på detta vågspel, säger Adlercreutz.

Yrkesfiskets framtid är hotad

Fiskeförsäkringssystemet, som ersätter skador på fiskeredskap, är nödvändigt för att våra finländska yrkesfiskare ska kunna fortsätta sin verksamhet.

Läs föregående artikel

Centraliseringen av sjukhus ökar antalet landsvägsfödslar

SFP:s riksdagsledamöter Anna-Maja Henriksson och Mikaela Nylander kräver att regeringen säkrar de mindre förslossningssjukhusens framtid. Gallringen av förlossningssjukhus riskerar öka antalet födslar på landsvägarna.

Läs följande artikel