Christina Dahlblom kandiderar i riksdagsvalet

Christina Dahlblom, företagare, ekonomie doktor, styrelsemedlem och trebarnsmamma, kandiderar i riksdagsvalet, för SFP.

Christina Dahlblom, 36, vill utnyttja sin mångsidiga professionella och samhälleliga erfarenhet till att bygga ett modernt, företagarvänligt och företagsamt Finland, där familje- och miljövänlighet är centrala värden.

– Vi måste hitta nya sätt att utveckla Finland mot tillväxt och framtid. Nu förfärar vi oss ikapp över alla dåliga eller ogjorda beslut, men få är själva beredda att bidra. Också jag skakade fram till i höstas på huvudet åt de ’galningar’ som satt sig själv på spel genom att ge sig in i politiken. Men om vi skall få Finlands ekonomi i skick borde vi alla vara beredda att bidra, och samarbeta modigt över alla traditionella gränser, konstaterar Dahlblom.

Dahlbloms viktigaste målsättningar är att skapa fler arbetsplatser, företag och investeringar i Finland, och via dem skattebetalare och välfärd. Ekonomiskt kunnande och erfarenhet av resultatansvar ger Dahlblom utmärkta förutsättningar att främja dessa målsättningar.

– Det skulle vara fint om lite fler med erfarenhet från näringslivet skulle se det som sin uppgift att göra en sådan här insats för Finland. Som riksdagsledamot vill jag vara med och fatta beslut som medverkar till att Finland blir internationellt konkurrenskraftigt och kommer in på en tillväxtkurva. Genom kloka beslut och samarbete vill jag tro att vi kan skapa ett samhälle där såväl det ekonomiska som människorna och miljön kan existera i balans, säger Dahlblom.

Pia Sundell kandiderar i Nyland

Verksamhetsledare Pia Sundell kandiderar i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland.

Läs föregående artikel

Kankkonen: Finland behöver inte skyttegravar utan broar

En del av den politiska retoriken signalerar just nu en vilja att söka konfrontation och polarisering. Det bådar inte gott för valkampanjen eller för de kommande regeringsförhandlingarna. Det framhöll StigLäs mer »

Läs följande artikel