Pia Sundell kandiderar i Nyland

Verksamhetsledare Pia Sundell kandiderar i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland.

Sundell är verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen i Finland, den äldsta barnskyddsorganisationen i Finland. Föreningen är aktiv både inom utbildning, habilitering, barnskydd och barndagvård.

– Finlands riksdag behöver någon som talar för barnens bästa. När samhällets resurser krymper blir det här viktigare än någonsin. Det finns många oroväckande tendenser idag och jag ser alltför ofta i mitt arbete hur barn far illa, säger Sundell.

– Våra värderingar sätts på prov i svåra tider. Nu krävs både kunskap, mod och en stark vilja att påverka. Det har jag.

Teckenspråkslagen går framåt

Anna-Maja Henriksson: Teckenspråkslagen är ett mycket viktigt steg framåt

Läs föregående artikel

Christina Dahlblom kandiderar i riksdagsvalet

Christina Dahlblom, företagare, ekonomie doktor, styrelsemedlem och trebarnsmamma, kandiderar i riksdagsvalet, för SFP.

Läs följande artikel