Christoffer ”Toffe” Hällfors från Lappträsk ställer upp i Europaparlamentsvalet för Svenska folkpartiet

– EU har bidragit med mycket positivt ur Finlands synvinkel. Jag har under största delen av mitt liv kunnat röra mig fritt i Europa och haft möjligheten att studera var som helst i Europa. Det finns ändå nu rörelser inom Europa som håller på att lägga upp gränser och begränsningar, vilket sist och slutligen mest går ut över den vanliga människan, säger EU-valskandidat Christoffer Hällfors.

Hällfors är Politices magister från Åbo akademi i Vasa och har en lång erfarenhet inom kommunalpolitiken. Han valdes 2017 för tredje gången in i kommunfullmäktige i Lappträsk och för tillfället fungerar han som kommunstyrelseordförande i Lappträsk. Hällfors är också ordinarie medlem i Nylands förbunds landskapsfullmäktige.

– Vi ser att människor fjärmar sig allt längre från EU, trots att den digitala utvecklingen borde hämta EU allt närmare oss. Jag ville se ett EU nära Finland, ett EU nära dig. Där EU:s beslut tas på lägsta möjliga nivå nära människan och att människan förstår besluten. Vi har under den senaste tiden sett flera exempel på beslut som känts verklighetsfrämmande. Besluten måste förklaras tydligare och förankras bättre. Vi behöver någon i Europaparlamentet som kan berätta om den verklighet vi lever i här i Finland. Jag är redo att axla den rollen, säger Hällfors.

Hällfors är 32 år gammal och jobbar som Politik- och dataanalytiker.

– Finlands landsbygdsutveckling är i allt större utsträckning beroende av EU-finansiering. Vi har fått mycket utvecklat med hjälp av pengar från EU och det är viktigt att denna utveckling fortsätter! Vår landsbygd ska hållas levande, konstaterar Hällfors.

Adlercreutz: Arbetet för en hållbar skattereform måste inledas genast


Statens jubileumsfond Sitra presenterade idag sin modell för en skattereform för hållbar utveckling. SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz ser många likheter mellan Sitras modell och SFP:s förslag. Enligt Adlercreutz är det nu viktigt att så snabbt som möjligt inleda arbetet för en rättvis och hållbar skattereform.

Läs föregående artikel

Torvalds: Tack vare hårt arbete är EU idag en bättre version av sig själv


Idag, torsdagen den 18.4.2019 avslutas den sista sessionen i Strasbourg för det sittande Europaparlamentet. Parlamentet tackar nu för sig och tar paus i väntan på Europaparlamentsvalet, som i Finland ordnas söndagen den 26.5. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) kommenterar:

Läs följande artikel