Dan Johansson vill fortsätta leda SFP i Nyland

Dan Johansson från Raseborg ställer upp för omval till kretsordförandeposten för SFP i Nyland. Han har lett den nyländska kretsen sedan år 2019 och fungerade som kretsens vice ordförande år 2016–2019.

– Jag vill fortsätta att leda arbetet i den nyländska kretsen tillsammans med våra förtroendevalda och aktiva. Vi har stora utmaningar när det gäller bl.a. vårdfrågor, kommunikationer och svenska språkets ställning i samhället.

– Ett lyckat kommunalval 2021 ger större genomslagskraft. Nyland är ett vidsträckt landskap med många kommuner med olika förutsättningar. Kretsens uppgift är att stöda dem i sitt viktiga arbete inför kommunalvalet, säger Johansson.

SFP i Nyland håller sitt kretsmöte i Esbo den 28 mars.

Adlercreutz: Raseborgs sjukhus behövs för hela regionens skull!

Samjourens framtid i Raseborgs sjukhus är osäker. Frågan kommer att avgöras av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) styrelse under våren. Utan samjour skulle operationer som kräver anestesi inte längre utföras vid Raseborgs sjukhus. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz anser att sjukhuset måste få hålla sin samjour.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Låt landskapen bestämma om sina sjukhus

Riksdagsledamot och medlem av riksdagens social- och hälsovårdsutskott Veronica Rehn-Kivi är bekymrad över framtiden för samjouren vid Raseborgs sjukhus. Beslut om sjukhusets framtid ska fattas av HUS styrelse under våren. Rehn-Kivi betonar sjukhusets regionala betydelse hänvisande till patientsäkerhet, språk, beredskap och geografi.

Läs följande artikel