Rehn-Kivi: Låt landskapen bestämma om sina sjukhus

Riksdagsledamot och medlem av riksdagens social- och hälsovårdsutskott Veronica Rehn-Kivi är bekymrad över framtiden för samjouren vid Raseborgs sjukhus. Beslut om sjukhusets framtid ska fattas av HUS styrelse under våren. Rehn-Kivi betonar sjukhusets regionala betydelse hänvisande till patientsäkerhet, språk, beredskap och geografi.

– Västra Nyland är ett vidsträckt landskap som har en åldrande svenskspråkig befolkning. Många har svaga kunskaper i finska och med tanke på avstånden och språket är det ytterst viktigt att det inte görs förhastade beslut och välfungerande tvåspråkiga enheter dras in, säger Rehn-Kivi.

Enligt Rehn-Kivi kan också patientsäkerheten lida ifall akut- och specialistvården centraliseras för mycket. Beredskap för vård ska finnas på flera håll också med tanke på möjliga fall av sjukhusbakterier, virusepidemier och insjuknad personal.

Rehn-Kivi efterfrågar nu lugn och betonar att de framtida landskapen måste få bestämma om hur de tryggar vården i regionen.

– Det klokaste är nu att vänta på den nya vårdlagstiftningen och efter det säkerställa att jouren vid sjukhuset i Raseborg får fortsättning, säger Rehn-Kivi.

Dan Johansson vill fortsätta leda SFP i Nyland

Dan Johansson från Raseborg ställer upp för omval till kretsordförandeposten för SFP i Nyland. Han har lett den nyländska kretsen sedan år 2019 och fungerade som kretsens vice ordförande år 2016–2019.

Läs föregående artikel

Norrback: Vi klarar oss inte utan kontanter

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål om tillgången till kontanttjänster för vanliga konsumenter och företag.

Läs följande artikel