Adlercreutz: Raseborgs sjukhus behövs för hela regionens skull!

Samjourens framtid i Raseborgs sjukhus är osäker. Frågan kommer att avgöras av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) styrelse under våren. Utan samjour skulle operationer som kräver anestesi inte längre utföras vid Raseborgs sjukhus. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz anser att sjukhuset måste få hålla sin samjour.

– En nedläggning av samjouren vid Raseborgs sjukhus skulle slå hårt mot den sociala och regionala jämlikheten i hela Västnyland. Rätten till jämlik vård står hotad för alla västnylänningar ifall samkommunens styrelse beslutar att slopa samjouren. Dessutom håller social- och hälsovårdsreformen fortfarande på att beredas – att överhuvudtaget diskutera ett slopande av samjouren i detta läge är förnuftsvidrigt. De kommande landskapen måste själv få fatta beslut om hur de ordnar vården, säger Adlercreutz.

Utan samjour och möjlighet till operationer som kräver anestesi kunde Raseborgs sjukhus inte längre erbjuda jour med specialsjukvård.

– Sjukhuset är viktigt för hela regionen och rätt till god vård på eget modersmål bör garanteras för alla västnylänningar. Ifall samjouren slopas finns en risk att de nuvarande invånarna börjar flytta bort och närområdet slutar locka nya inflyttare. Det kan vidare innebära att ytterligare service upphör, och en hel region riskerar förtvina. Det gagnar verkligen inte Nyland som helhet eller huvudstadsregionen att vi med medvetna beslut försämrar ett stort områdes konkurrenskraft. Nu borde man i stället fokusera på åtgärder som stärker regionen, förbättrar trafik och service och via det lockar nya invånare. 

Blomqvist: Låt Raseborgs sjukhus få fortsätta!

Diskussionen om Raseborgs sjukhus osäkra framtid går het. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har frågan på sin agenda och kommer i vår att ge sitt utlåtande om en arbetsgrupps slutrapport om verksamhetsmodellen för sjukvården på Raseborgs sjukhus. Då avgörs om sjukhuset i framtiden kan fortsätta med samjour eller inte. En slopad samjour vid Raseborgs sjukhus skulle betyda att operationer under anestesi skulle upphöra.

Läs föregående artikel

Dan Johansson vill fortsätta leda SFP i Nyland

Dan Johansson från Raseborg ställer upp för omval till kretsordförandeposten för SFP i Nyland. Han har lett den nyländska kretsen sedan år 2019 och fungerade som kretsens vice ordförande år 2016–2019.

Läs följande artikel