De som räddar liv ska inte hotas

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström uttrycker sin oro över de hot och det våld brandmän, akutvårdare och övrig räddningspersonal möter i sin vardag.

Antalet situationer där räddningsverkets personal utsätts för muntliga hot och lindrigt fysiskt våld har ökat med 15–25 procent nästan varje år enligt Räddningsväsendets samarbetsnätverk som sedan 2014 fört statistik över hot- och våld som räddningsverkens personal mött. 

– Det är verkligt tråkigt att allt fler akutvårdare, brandmän och annan räddningspersonal blir hotade under sina arbetsuppdrag. Det är en utveckling vi måste stoppa, säger Wickström. 

Wickström är orolig för vilka konsekvenser dessa hot har på längre sikt. Wickström påpekar att det är viktigt att man på alla fronter försöker förbättra arbetsplatstryggheten bland räddningsverkets personal. 

– Räddningspersonalen gör ett viktigt arbete. Vi måste se till att de får den utbildning och utrustning de behöver. Samtidigt är det viktigt att man också ser över andra aspekter för att vända trenden, säger Wickström.

Kommendörstecknet av Finlands Lejons Orden överräcktes till Henrik Lax

Svenska folkpartiets tidigare riksdagsledamot och europaparlamentariker Henrik Lax har av Republikens president förlänats Kommendörstecknet av Finlands Lejons Orden. Partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson överräckte kommendörstecknet åt Lax den 6 februari på partikansliet i Helsingfors.

Läs föregående artikel

Adlercreutz i riksdagens öppningsdebatt: Jobben är viktigast nu

Sysselsättningen är vår viktigaste uppgift. Det betonade gruppordförande Anders Adlercreutz i riksdagens öppningsdebatt på tisdagen.

Läs följande artikel