Kommendörstecknet av Finlands Lejons Orden överräcktes till Henrik Lax

Svenska folkpartiets tidigare riksdagsledamot och europaparlamentariker Henrik Lax har av Republikens president förlänats Kommendörstecknet av Finlands Lejons Orden. Partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson överräckte kommendörstecknet åt Lax den 6 februari på partikansliet i Helsingfors.

Henrik Lax har en gedigen politisk erfarenhet på bred front. År 1987 valdes Lax in i riksdagen där han fungerade bland annat tolv år som lagutskottets ordförande. År 2004 valdes han in i europaparlamentet och år 2006 var han SFP:s kandidat i presidentvalet.

Henrik Lax fungerade även som ordförande för Svenska Finlands Folkting under tolv år och han var en de drivande krafterna bakom den nuvarande språklagen.

Tommi Kippola blir tillförordnad verksamhetskoordinator för SFP i Egentliga Finland

Tommi Kippola har utsetts till tillförordnad verksamhetskoordinator för SFP i Egentliga Finlands krets. Kippola kommer att tillsammans med kontaktchefen ansvara för den övergripande verksamheten i kretsen. Kippola inleder sitt arbete 11.2.2020.

Läs föregående artikel

De som räddar liv ska inte hotas

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström uttrycker sin oro över de hot och det våld brandmän, akutvårdare och övrig räddningspersonal möter i sin vardag.

Läs följande artikel