De svagaste får inte drabbas

Svenska Folkpartiet i Helsingfors förundrar sig över De Grönas linje gällande utbildningssektorns budget.

– Det är anmärkningsvärt att de grönas linje går ut på att utan diskussion meddela att nämnden inte ska prioritera assistentresursen. Grundskolan har en viktig uppgift i att skapa lika möjligheter för alla och vi måste se till att de svagaste inte drabbas när de ekonomiska tiderna är svåra, säger Johan Ekman, ordförande för utbildningsnämndends svenska sektion och medlem av utbildningsnämnden

– SFP har under hela budgetprocessen försökt minska nedskärningar i utbildningssektorn. Trots att fullmäktiges beslut minskar rörelseutrymmet så är vi nöjda med att nedskärningen inte blev så stor som väntat, säger Ekman

Utbildningsnämnden besluter om sina prioriteringar 15.12.2014.

Nylund rasar över tvångsinlösningar

Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) rasar över hur Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten agerar.

Läs följande artikel