Skolan ska stöda och uppmuntra eleven, men också erbjuda större utmaningar och möjligheter till mera krävande uppgifter vid behov.
Behörig personal på alla utbildningsnivåer ska vara en grundrättighet. Språkundervisningen ska tidigareläggas och satsningar på språkbad, språkduschar samt andra fungerande språkinlärningsmetoder utökas. Skolmaterial och lärarutbildning måste formas så att föråldrade könsstereotypier och diskriminering motarbetas.
I dagens läge saknar cirka 10 procent av dem som går ut nionde klassen tillräckliga färdigheter att studera vidare. Därför behöver kommunerna finansiering för att kunna erbjuda ett tilläggsår inom den grundläggande utbildningen. Ett tilläggsår kan vara det rätta sättet för eleven att införskaffa tillräckliga kunskaper och färdigheter för att stärka motivation att söka sig vidare. För att alla ska få avgångsbetyg krävs flexibla, skräddarsydda lösningar.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »