Nylund rasar över tvångsinlösningar

Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) rasar över hur Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten agerar.

NTM-centralen meddelade via annonser i Vasabladet om att man förbereder tvångsinlösning av områden för naturskyddsändamål.

– Naturvårdslagen kräver entydigt att man så långt som möjligt använder sig av frivilliga medel vid skydd av områdena. NTM-centralen struntar i detta och går istället direkt till tvångsinlösningar, säger Nylund.

Enligt Nylund visar detta på ett förakt mot både äganderätten och mot skärgårds- och landsbygdsbefolkningens starka känsla för sin hembygd. Nylund menar att NTM-centralens sätt att agera är ytterst dålig förvaltning.

– Bra naturskydd bygger på dialog och samförstånd. NTM-centralens agerande motverkar sitt syfte. Lag ska respekteras också av våra myndigheter, säger Nylund, som har gjort ett skriftligt spörsmål om saken.

De svagaste får inte drabbas

Svenska Folkpartiet i Helsingfors förundrar sig över De Grönas linje gällande utbildningssektorns budget.

Läs föregående artikel

Päivi Storgård ställer upp i riksdagsvalet

Päivi Storgård, 48, ställer upp i vårens riksdagsval.

Läs följande artikel