Den som vill minst ska inte definiera familjepolitiken

På Hanaholmens seminarium idag förde SFP:s riksdagsledamot Mikaela Nylander fram SFP:s familjepolitiska helhetsreform, som innefattar 6+6+6 modellen, en halvering av hemvårdsstödet och fyra timmar avgiftsfri småbanspedagogik för barn som fyllt tre år.

Nylander oroar sig för att den sittande regeringen inte kommer att reformera familjepolitiken så att den tryggar jämställdhet, förbättrar kvinnornas ställning på arbetsmarknaden, höjer sysselsättningen och sporrar pappor till att utnyttja föräldraledigheterna.

– Jag hoppas det inte är den sannfinländska synen på jämställdhet som styr regeringens familjepolitiska linje. Speciellt Samlingspartiets ministrar har sagt sig vara för en mer jämställd modell, även om det inte verkar vinna stöd hos regeringskumpanerna, säger Nylander.

Utrikesminister Timo Soini skriver i ett pressmeddelande i söndags att regeringen inte kommer att röra familjeledigheterna, eftersom familjer behöver stöd och uppmuntran – inte påbud och förmynderi från samhällets sida. Nylander menar att utrikesministern fått något om bakfoten.

– Den 6+6+6-modell som SFP förespråkat skulle åtgärda exakt det som utrikesministern påstår sig efterlysa, det vill säga mindre förmynderi från statens håll. I dagens läge bestämmer staten att mammorna är hemma med barnen, medan det i vår modell skulle vara familjen själv som fick bestämma hur man sköter familjeledigheten.

Förnuftet segrade över vansinnig båtskatt

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin gläder sig över regeringens beslut att avstå från den planerade båt- och motorcykelskatten. Svenska riksdagsgruppen föreslog redan på hösten att båt- och motorcykelskatten inte borde införas.

Läs föregående artikel

Finland 100 år kan bättre

I mars träder lagändringarna i kraft för medborgarinitiativet för en jämlik äktenskapslagstiftning. Det är det första medborgarinitiativet som godkänts.

Läs följande artikel