Finland 100 år kan bättre

I mars träder lagändringarna i kraft för medborgarinitiativet för en jämlik äktenskapslagstiftning. Det är det första medborgarinitiativet som godkänts.

Nu behandlas ett nytt medborgarinitiativ i riksdagen med målsättningen att häva lagstiftningen om jämlikt äktenskap och göra äktenskapet till ett förbund enbart mellan man och kvinna. Lagutskottet föreslår att initiativet förkastas, men vill ändå att plenum tar ställning i frågan.

– Oberoende vad lagutskottets agenda varit hoppas jag att vi inte har en omstart av den diskussion som fördes då jämlika äktenskapslagstiftningen behandlades. De nedlåtande anföranden som då framfördes i plenum hör inte hemma i ett civiliserat samhälle. I 100-åriga Finland kan vi bättre än så. Jag hoppas att riksdagen med klara siffror visar att frågan är slutbehandlad och att Finland står upp för jämlikhet och kärlek, säger SFP:s vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Lagutskottet hade kunnat bestämma att inte göra ett betänkande om medborgarinitiativet. I sådana fall hade frågan varit slutbehandlad och skulle därmed inte alls ha behandlas i plenum. Så gjordes det till exempel med medborgarinitiativet om att Finland skulle lämna euron.

– Den jämlika äktenskapslagstiftningen tar inte bort något till förmån för någon annan. Lagstiftningen handlar om att ge alla samma rättigheter och skyldigheter, liksom Finlands lagstiftning överlag borde göra. Jag hade hoppats att vi i Finland redan hade gått inför att behandla alla människor jämlikt och på lika villkor istället för att hänga ut vissa människors parförhållanden.

Den som vill minst ska inte definiera familjepolitiken

På Hanaholmens seminarium idag förde SFP:s riksdagsledamot Mikaela Nylander fram SFP:s familjepolitiska helhetsreform, som innefattar 6+6+6 modellen, en halvering av hemvårdsstödet och fyra timmar avgiftsfri småbanspedagogik för barn som fyllt tre år.

Läs föregående artikel

Respektera samernas traditioner

Fiskeavtalet för Tana älv som riksdagens grundlagsutskott behandlar nästa vecka är bekymmersamt med tanke på samernas traditionella metoder att fiska. Det säger SFPs och ALDEs Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Läs följande artikel