Det finns ännu möjlighet till en klok lösning

Regeringspartierna borde ta sitt ansvar och inse att det finns möjlighet att fatta ett klokt beslut i social- och hälsovårdsutskottet på måndag, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

– Det behövs stöd av regeringspartierna för att förslaget om 12+1, som garanterar att både Seinäjoki och Vasa får fulljour, ska kunna godkännas. Hela oppositionen stöder detta förslag, som grundlagsutskottet entydigt bedömer att bäst förverkligar de språkliga grundrättigheterna, säger Henriksson.

Att regeringsblocket envist håller fast vid 12 områden med fulljour finner hon oförsvarligt. Inte bara av språkliga skäl, utan också med tanke på att det har visat sig att fulljour både i Seinäjoki och Vasa inte blir dyrare. Även från Seinäjoki-hållet föredrar man 12+1.

– Nu handlar det om vilja.

Henriksson hoppas nu på att regeringspartierna ger saken den tid den behöver i social-och hälsovårdsutskottet. Om utskottet inte går in för 12+1-modellen bör utskottets förslag absolut skickas tillbaka till grundlagsutskottet. Då kan grundlagsutskottet kontrollera att förslaget lever upp till grundlagens krav. I en fungerande rättsstat borde detta vara en självklarhet, säger Henriksson.

– Det handlar om medborgarnas lika rätt till god vård. Patientjournaler ska kunna läsas på svenska i Seinäjoki, patienten ska kunna lita på att bli förstådd dygnet runt. Det är centralt då det gäller patientsäkerheten. Därför vore den bästa lösningen, precis som grundlagsutskottet har slagit fast, att Vasa centralsjukhus får fulljour.

Ställningstagande om grundlagsutskottets utlåtande gällande jourreformen

Svenska folkpartiets partistyrelse uttrycker sitt starka stöd för partiordförande Anna-Maja Henrikssons framgångsrika arbete i samband med behandlingen av jourreformen i riksdagens grundlagsutskott.

Läs föregående artikel

Total nonchalans av språkhänsyn och förnuft

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott satte tummen ned för fulljour både i Seinäjoki och i Vasa. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi föreslog att utskottet skulle omfatta den så kallade 12+1-modellen, men förslaget förkastades med rösterna 8 mot 7.

Läs följande artikel