Elevvården får inte hamna i kläm i välfärdsområdena

Ansvaret över elevvården flyttades över från kommunerna till välfärdsområdena i och med vårdreformen. SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström skulle gärna se, att kommunerna fick ordna elevvården igen.

– Vi vet att många unga tampas med problem med den egna hälsan och därför är det av ytterst stor vikt att den förebyggande vården fungerar med låg tröskel nära eleverna. Under de senaste månaderna har jag fått höra flera skräckexempel på hur dålig situationen är när det kommer till vården för våra elever. Barn och unga har blivit helt utan skolpsykologtjänster och skolkuratortjänsterna har blivit sämre. Utvecklingen är fel, säger Wickström. 

Wickström konstaterar att det inte endast är eleverna som drabbas av förändringen, utan också arbetstagarna. Det är inte hållbart att en just till exempel en skolkurator ska ha hand om elever i en handfull skolor som dessutom kan ligga i flera olika kommuner. Det blir helt enkelt för många barn per person för att servicen ska vara fungerande, men det blir även slitsamt i längden för personalen kan behöva åka mellan olika kommuner dagligen.

– Det råder stor brist på bland annat skolpsykologer, men jag är orolig att situationen blir värre även för personalen. Elevvården är en viktig del av det förebyggande arbetet som kommunen håller på med och därför skulle det vara mer logiskt att kommunen skulle ansvara över den. Jag önskar att vi nu kunde bedöma reformens inverkan på elevvården och se över de förändringar som behöver göras – för elevernas och vårdarnas skull. I regeringsprogrammet finns det positiva formuleringar som stödjer detta, menar Wickström. 

Wickström: Kustbanan måste sättas i skick först

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström anser att vi nu måste prioritera upprätthållandet av det befintliga spårnätet framom att utveckla nya spår. Wickström lyfter fram kustbanan där det under de senaste veckorna varit förseningar och tekniska problem på grund av kylan och brister i tekniken. Kustbanans förseningar är ett tecken på att baninfrastrukturen inte är i skick. Enligt Wickström borde förbättringar på kustbanan göras innan banavsnittet mellan Lojo och Salo byggs.

Läs föregående artikel

Anna-Maja Henriksson håller presskonferens 18.1.2024 kl. 14

Följ med presskonferensen här nere:

Läs följande artikel