En stark markering av presidenten

Republikens president Sauli Niinistö stadfäste idag bland annat lagen om jourreformen, vilken begränsar fulljoursverksamheten i landet till 12 sjukhus.

I och med lagändringen som träder i kraft vid årsskiftet skulle jourverksamhet bland annat flyttas från Vasa till Seinäjoki. Enligt presidentens uttalande kan dock ingen sådan flytt ske förrän det försäkras att all jourservice i Seinäjoki är tillgänglig på både finska och svenska.

– Jag gläder mig över att presidenten lyssnat på de svenskspråkiga finländarnas oro, och gjort denna markering för den svenskspråkiga servicen, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Det tjänstemannaansvar presidenten ålägger regeringen betyder att det inte räcker med att de språkliga rättigheterna förverkligas till pappers eller i teorin, utan de måste tryggas i praktiken. Detta har också grundlagsutskottet tidigare slagit fast. Henriksson skulle ändå föredra att regeringen tog till sig av kritiken och gick in för ett ytterligare fulljourssjukhus.

– Det finns många expertutlåtanden och mycket fakta, som dessutom kommit fram efter behandlingen i grundlagsutskottet, som alltjämt talar för Vasa. För att undvika en mycket krävande process för att kunna förverkliga de språkliga rättigheterna i Seinäjoki, är jag fortsättningsvis av åsikten att en 12+1 modell vore det enda kloka för helheten och för att trygga den svenskspråkiga servicen i praktiken.

– Vi ska minnas att minister Rehula så sent som strax innan jul, i en intervju i Helsingin Sanomat, meddelade att han inte har en aning om hur de språkliga rättigheterna i praktiken ska förverkligas i Seinäjoki.

Videon är avskyvärd

Sannfinländarnas ungdomsorganisation sprider på webben en video där de klätt ut sig till framstående politiker och piskar en halvklädd man som krälar upp för trapporna på Helsingfors domkyrka.

Läs föregående artikel

Partiledarna bär ett särskilt ansvar för samhällsklimatet

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson noterar på årets sista dag att varken Sannfinländarnas partiordförande Timo Soini eller justitieminister Jari Lindström ännu på något sätt kommenterat de avskyvärda videor som Sannfinländarnas unga filmat in.

Läs följande artikel