Anders Adlercreutz vill leda SFP

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz meddelar att han ställer sig till förfogande i valet till Svenska folkpartiets ordförande.

– Jag ställer upp eftersom jag ser att partiet behöver en ledare med vision, kreativitet och en bred professionell kompetens, säger Adlercreutz.

– Att vi inte har lyckats bryta Finlands negativa spiral beror inte på att vi inte skulle ha förutsättningarna, utan på ett bristande förtroende, ett optimismunderskott. Finland behöver vision, vilja och framtidstro.

– När man ställer upp i ett ordförandeval i vårt parti ska det inte handla om personliga ambitioner, utan om en vilja att föra partiet framåt och via det, Finland. Det här är också min motivation. Jag vill att de värderingar SFP står för ska få ett starkt fotfäste i så många finländares liv som möjligt, och att SFP efter nästa val igen skall vara ett regeringsparti. Jag tror på att SFP genom att fortsätta utvecklas som organisation kan arbeta ännu bättre tillsammans och har förutsättningar för att vara ett ännu starkare parti samt en positiv förändringskraft i Finland.

SFP:s värderingar begränsas inte till 5% av landets befolkning, utan de omfattas av långt fler. Och det är bra, säger Adlercreutz.

– För det betyder att SFP har möjligheter att växa. Frågan är bara hur vi ska göra det, hur vi ska nå ut till dem som känner igen sig i vårt budskap – utan att kanske veta om det. Det här är en lockande utmaning.

Adlercreutz är den andra SFP:aren som ställer upp i kampen om ordförandeskapet.

– SFP är förtjänt av en öppen och djup diskussion om vilken väg vi ska ta. Jag ser fram emot livliga och öppna diskussioner med mina motkandidater. Jag tror att vi tillsammans kan föra SFP mot nya höjder.

Nyckeln till Finlands framgång är utbildning

Resolution från Svenska folkpartiet i Helsingfors Kretsmöte 2.4.2016

Läs föregående artikel

Enbart förståelse för bönderna räcker inte

Regeringen bör i dagens rambudgetförhandlingar vidta omedelbara åtgärder för att avhjälpa det inhemska jordbrukets katastrofala situation. Det kräver SFP:s riksdagsledamöter Mats Nylund och Thomas Blomqvist.

Läs följande artikel