Gestrin: Asyl- och invandringspolitiken viktig del av EU

Röda Korset presenterar informationskampanj om flyktingsituationen i världen

Finlands Röda Kors presenterar i dag i riksdagens medborgarinfo sin informationskampanj om flyktingsituationen i världen och flyktingars livsvillkor.

– Kampanjen är en viktig påminnelse om att miljontals människor är på flykt i världen på grund av kränkningar av mänskliga rättigheter och konflikter, konstaterar Christina Gestrin, riksdagsledamot (SFP) och kandidat i Europaparlamentsvalet. Gestrin ser asyl- och invandringspolitiken som en viktig del av Europeiska unionens arbete. Finland har en viktig roll som medlemsstat i att betona asylrätten som en del av våra egna och EU:s grundrättigheter. Samtidigt ska vi bära vårt eget ansvar för skyddet av flyktingar, både genom ett fungerande asylförfarande och mottagande av kvotflyktingar. Också inom vår egen kontinent var miljontals människor på flykt ännu för 15 år sedan, under kriget på Balkan. Nu är två av staterna i det forna Jugoslavien redan medlemmar i EU, Slovenien och Kroatien.

– Steget från konflikt till demokrati kan vara snabbare än vi tror, men medan förtryck och krig råder, är det nödvändigt att möjligheten att söka trygghet finns, understryker Gestrin. Europaparlamentet har i dag en allt viktigare roll i formandet av EU:s asyl- och invandringspolitik. Bland de olika grupperna i parlamentet har den liberala gruppen ALDE arbetat länge och systematiskt för en asylpolitik med en stark grund i flyktingkonventionen och de mänskliga rättigheterna.

– Jag vill som SFP:s Europaparlamentariker fortsätta arbeta för de värderingarna i EU, konstaterar Gestrin.

Ett jämställt EU?

Borgarsdóttir Sandelin, Böling och Gestrin lyfter upp behovet att diskutera hur jämställt EU.

Läs föregående artikel

Våldet mot kvinnor måste stoppas!

Vi måste få till stånd en attitydförändring och minska på våldet mot kvinnor, säger Anna-Maja Henriksson på internationella kvinnodagen.

Läs följande artikel