Ollikainen: Finland behövs i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Riksdagen förde idag en remissdebatt om statsrådets redogörelse om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Mikko Ollikainen vikten av fortsatt deltagande i operationen.

– Vi är inte på den internationella arenan för att vara passiva åskådare eller för att blunda för de problem som finns. Då problemen är globala behövs internationella insatser för att lösa dem, säger Ollikainen. 

Svenska Riksdagsgruppen stöder tanken om att Finland ska stärka det övergripande förhållningssättet inom krishantering både nationellt och internationellt. Krishantering ska vara helhetsbetonad, och det är viktigt att man inte enbart satsar på de militära insatserna utan ser värdet i att utveckla den civila krishanteringen.

– Finlands målsättning ska vara att bygga säkerhet, hållbarhet och stabilitet. Vi är en aktiv del av både EU:s och FN:s insatser och som land måste vi bära vårt internationella ansvar, menar Ollikainen. 

Regeringen har förbundit sig att skapa riktlinjer för krishantering som sträcker sig över valperioden, och målsättningen är att Finland ska öka mångsidigt deltagande i krishantering. Nästa år kommer Finland att delta med cirka 75 soldater i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak och irakiska Kurdistan. Finland har deltagit i operationen sedan 2015. 

Anders Norrback vald till ordförande för centralförbundet för Fiskerihushållning

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har valts till ny ordförande för Centralförbundet för Fiskerihushållning vid förbundets representantmöte i Helsingfors den 22.11.2021.

Läs föregående artikel

Europaparlamentariker från nordligaste delarna av EU: Vintersjöfarten kan inte stå för en oproportionerlig del av den gröna omställningen

Kommissionens förslag på det förnyade systemet för utsläppshandel tar inte vintersjöfartens förhållanden tillräckligt i beaktande. Det här anser 17 Europaparlamentariker från Finland, Sverige och Estland, däribland Nils Torvalds (SFP / Renew). Europaparlamentarikerna har uttryckt sin oro i ett brev som de på tisdagen skickat till Europeiska kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen, vice ordförande Frans Timmermans, samt kommissionärerna Thierry Breton, Kadri Simson och Adina Vălean.

Läs följande artikel