Europaparlamentet godkände snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi

På onsdagen röstade Europaparlamentet om påskyndade tillståndsprocesser för byggandet av nya anläggningar för förnybar energi. Detta tillägg till direktivet om förnybar energi är en del av REPowerEU-planerna för att göra EU kvitt beroendet av rysk energi. Snabbare utbyggnad av infrastruktur för förnybar energi spelar en ytterst stor roll i strävan att snabbt bli mer självförsörjande vad gäller energiproduktion, samtidigt som det hjälper EU nå sina klimatmålsättningar.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) har fungerat som huvudförhandlare i miljöutskottet för detta direktiv och har således även förhandlat fram stora delar av det nu av parlamentet godkända tillägget. Torvalds lyfter fram vikten av långsiktigheten i direktivet i tider då temporära krisåtgärderna är nödvändiga men måste förbli just temporära.

De senaste krisåtgärderna som rådet godkänt är nödvändiga för att klara energikrisen på kort sikt men vi behöver ett direktiv som skapar framtidstro och tydlighet på längre sikt. Det här omröstningsresultatet var ett viktigt steg för att nå ett sådant direktiv, säger Torvalds. 

Lagstiftningsarbetet för direktivet om förnybar energi har sett speciellt ut på grund av energikrisen. Parlamentet förhandlade fram och godkände sin position för direktivet redan i september men till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina var man tvungen att förhandla fram även det nu godkända tillägget, som härnäst lyfts med i direktivets trepartsförhandlingar tillsammans med kommissionen och rådet. 

Historisk dag: SFP grundar förening i Stockholm

SFP:s traditionsenliga julmingel i Stockholm ägde rum under onsdagskvällen. SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson kunde under julminglet avslöja nyheten om SFP:s nygrundade förening – SFP i Stockholm.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland hade sitt sista fullmäktigemöte i välfärdsområdet för i år – Framåt tillsammans!

På onsdag hade Egentliga Finlands välfärdsområdet sitt sista fullmäktigemöte för detta år. På mötet behandlades välfärdsområdets budget för nästa år och investeringsplanen för åren 2024-2027. Dessutom tillsattes tre nya sektioner: personalsektionen, sektionen för främjande av hälsa och välfärd och sektionen för organisering. Utöver dessa, tillsattes fyra nämnder: servicenämnden för ÅUCS/ sjukhustjänster, servicenämnden för social- och hälsovårdstjänster, räddningsnämnden och servicenämnden för tjänster för äldre.

Läs följande artikel