Historisk dag: SFP grundar förening i Stockholm

SFP:s traditionsenliga julmingel i Stockholm ägde rum under onsdagskvällen. SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson kunde under julminglet avslöja nyheten om SFP:s nygrundade förening – SFP i Stockholm.

– Idag gör vi historia då vi grundar SFP i Stockholm! Många finländare och finlandssvenskar flyttar till Sverige och speciellt till Stockholm-regionen. För SFP är det viktigt att vi upprätthåller kontakten och därför har vi även under en längre tid ordnat tillfällen i Stockholm för att träffas i finlandssvenska tecken. Nu går vi ett steg längre, säger Henriksson.

– Vi får inte glömma att många finländare som bor utomlands fortfarande är intresserade av vad som händer i Finland och de vill även vara delaktiga i den finländska politiska diskussionen. För SFP är det viktigt att kunna erbjuda en kontaktyta och ett forum för finländare som idag bor i Sverige. Därför har SFP nu grundat denna nya förening.

Idag bor det över 100.000 röstberättigade finska medborgare i Sverige. Över 20.000 av dem är svenskspråkiga finländare.

– Trots att utlandsfinländarna är relativt många till antal är engagemanget för politiska frågor inte lika stort. Avståndet till hemlandet är givetvis en bidragande orsak. Detta vill vi ändra på och därför för vi nu politiken lite närmare dem. I detta fall till Stockholm, avslutar Henriksson.

Finlands riksdagsval äger rum 2.4.2023. Svenska folkpartiet i Finland har som målsättning att göra det bästa riksdagsvalet någonsin mätt i röster, med ett väljarunderstöd på åtminstone 5 procent.

Wickström: Vårdköerna vid sjukhusen måste åtgärdas!

SFP:s vice ordförande är orolig över situationen med de långa vårdköerna. Vid flera sjukhus har det under den senaste tiden rapporterats om långa väntetider. Även ambulanser har inte kunnat tas emot vid akutmottagningen.

Läs föregående artikel

Europaparlamentet godkände snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi

På onsdagen röstade Europaparlamentet om påskyndade tillståndsprocesser för byggandet av nya anläggningar för förnybar energi. Detta tillägg till direktivet om förnybar energi är en del av REPowerEU-planerna för att göra EU kvitt beroendet av rysk energi. Snabbare utbyggnad av infrastruktur för förnybar energi spelar en ytterst stor roll i strävan att snabbt bli mer självförsörjande vad gäller energiproduktion, samtidigt som det hjälper EU nå sina klimatmålsättningar.

Läs följande artikel