Europaparlamentet röstade för bättre rening av avloppsvatten i tätbebyggelser

Europaparlamentet har på torsdagen den 5 oktober godkänt sin ståndpunkt för uppdateringen av direktivet för avloppsvatten från tätbebyggelser. Nils Torvalds (SFP/ Renew) har fungerat som Europaparlamentets huvudförhandlare och är väldigt nöjd med det breda stödet den funna kompromissen åtnjöt i torsdagens omröstning.

– Vi lyckades för ett par veckor sedan nå en bred majoritet i miljöutskottet för den utarbetade texten. Men med många lagstiftningsförslag under den här mandatperioden, har vi märkt hur svårt det kan vara att få resten av Europaparlamentet att godkänna miljöutskottets förslag. Jag är därför speciellt nöjd med att vår balanserade text, som garanterar renare vatten i Europa i framtiden samtidigt som den tar olika utgångslägen i beaktande, välkomnats av en så stor del av mina kollegor, säger Torvalds. 

Uppdateringen av direktivet är den första på 30 år och lägger fram striktare reningskrav på kväve och fosfor, samt nya krav på rening av mikro-föroreningar från hygienprodukter och läkemedel. Förslaget ämnar även göra reningsverken energineutrala från 2040 framåt.

– Arbetet är inte över. Nu väntar vi på att Europeiska rådet ska bli färdigt med sin ståndpunkt och därefter är det full fart in i trepartsförhandlingarna, påminner Torvalds. 

Rådet förväntas godkänna sin ståndpunkt 16 oktober. Trepartsförhandlingarna med parlamentet, rådet och kommissionen kan därefter inledas eventuellt ännu senare i år. Målsättningen är att förhandlingarna ska avslutas innan slutet av mandatperioden, alltså under våren 2024. 

– Det här lagförslaget är en viktig del i steget mot ett klimatneutralt och avfallsfritt Europa 2050, och eftersom mandatperioden börjar närma sig sitt slut, hoppas jag verkligen vi kunde påbörja de avslutande förhandlingarna så fort som möjligt. Vi har inte tid att förlora, avslutar Torvalds.

Norrback: Finlands EU-linje om fiskekvoterna 2024 klar

Stora utskottet tog idag ställning till EU-kommissionens förslag på fiskekvoter för året 2024. Man beslöt efter omröstning att Finlands linje i kommande förhandlingarna blir att jobba emot ett totalförbud på strömmingsfiske i Östersjön, samt att arbeta för att tillåta laxfiske i begränsad mängd i Ålandshavet, Bottenviken och skärgårdshavet. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har gediget arbetat för saken såväl i jord- och skogsbruksutskottet, som i stora utskottet.

Läs föregående artikel

Gilla Granberg ny riksdagsassistent för minister Bergqvist

Gilla Granberg har valts till riksdagsassistent för idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist (SFP).

Läs följande artikel