Norrback: Finlands EU-linje om fiskekvoterna 2024 klar

Stora utskottet tog idag ställning till EU-kommissionens förslag på fiskekvoter för året 2024. Man beslöt efter omröstning att Finlands linje i kommande förhandlingarna blir att jobba emot ett totalförbud på strömmingsfiske i Östersjön, samt att arbeta för att tillåta laxfiske i begränsad mängd i Ålandshavet, Bottenviken och skärgårdshavet. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har gediget arbetat för saken såväl i jord- och skogsbruksutskottet, som i stora utskottet.

– Idag klarna Finlands linje i EU gällande fiskekvoterna. Jag är nöjde med resultatet av dagens utskottsmöte, men arbetet är ingalunda slutfört. Följande steg är att invänta EUs beslut konstaterar Norrback. 

I slutet av maj gav Internationella havsforskningsrådet (ICES) en rekommendation om den totala tillåtna fångstmängden (TAC) för Östersjön för 2024. Efter dessa rekommendationer, och i samråd med medlemsstaterna gav kommissionen i slutet av augusti sina förslag på fiskekvoterna för 2024. I motsatts till ICES rekommendationer föreslår kommissionen ett förbud på strömmingsfiske Östersjöns centralbassäng, Bottniska viken, och Finska viken. När det kommer till laxkvoterna har man utöver Östersjöns centralbassäng föreslagit ett förbud av laxfiske i Ålandshavet, Bottenviken och skärgårdshavet. Detta trotts att det enligt kommissionen skulle finnas spelrum att tillåta en begränsad mängd fiske i de tre sistnämnda. 

– Lax skall kunna fiskas begränsat i Ålandshav, Bottenviken och skärgårdshavet. När det gäller strömmingsfiske har vi som utgångspunkt att det inte skall bli ett totalförbud. Det här har SFP jobbat hårt för och, det kommer vi fortsättningsvis att göra, säger Norrback.

SFP i Österbotten samlades till strategidagar

SFP i Österbottens kretsstyrelse samlades 29-30.9 till strategidagar i Helsingfors. Strategidagarnas främsta fokus var att rent konkret behandla den nya strategin som godkändes under kretsmötet i maj 2023.

Läs föregående artikel

Europaparlamentet röstade för bättre rening av avloppsvatten i tätbebyggelser

Europaparlamentet har på torsdagen den 5 oktober godkänt sin ståndpunkt för uppdateringen av direktivet för avloppsvatten från tätbebyggelser. Nils Torvalds (SFP/ Renew) har fungerat som Europaparlamentets huvudförhandlare och är väldigt nöjd med det breda stödet den funna kompromissen åtnjöt i torsdagens omröstning.

Läs följande artikel