SFP i Egentliga Finlands presidium ställer upp för omval

SFP i Egentliga Finlands presidium ställer upp för omval på kretsmötet den 18 september. Presidiet består av ordförande Regina Koskinen från Pargas och vice ordförandena Anna-Karin Tötterman, Åbo, och Ghita Edmark, Kimitoön.

Mandatperiodens stora åtagande är välfärdsområdesvalet i januari 2022.

– Välfärdsområdesvalet är ett viktigt val som nu står vid dörren. Fokus ligger på människonära tjänster som vård, omsorg och räddningen. Vi i SFP har politiken och politiker med vilja att bevaka och utveckla de människonära tjänsterna. Likaså förstår vi betydelsen av service på det egna modersmålet, säger Regina Koskinen

– Jag ställer upp för omval till vice ordförande för jag vill tillsammans med kretsstyrelsen bädda för ett gott resultat i välfärdsområdesvalet. Hälso- och sjukvård berör oss alla och SFP ska vara med och påverka dessa frågor också framöver, säger Anna-Karin Tötterman.

Ghita Edmark lyfter upp vikten med tvåspråkigheten.

– Ett smidigt och välfungerande tvåspråkigt servicenät förutsätter att båda språken finns med från början, i alla styrdokument som påverkar utformningen av det nya välfärdsområdet, säger Edmark.

Förutom presidium, väljer kretsmötet även en ny kretsstyrelse. 

Adlercreutz om budgetrian: Energiomställningen tar fart

I sin budgetria beslöt regeringen om omfattande åtgärder för att försnabba energiomställningen. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är nöjd med de beslut som fattades.

Läs föregående artikel

Eva Biaudet: Tydliga etappmål behövs för biståndspolitiken

– Precis som man har slagit fast klara datum för regeringens sysselsättningspaket och likaså bestämt om tydliga tidtabeller för klimatpolitiken, borde det snart bli dags att slå fast etappmålen för utvecklingssamarbetet.

Läs följande artikel