Eva Biaudet vill trygga ett starkt och handlingskraftigt EU

– EU måste hitta nya gemensamma lösningar för att trygga finansiering för både Ukraina och den gröna omställningen. SFP förhåller sig positivt till fler majoritetsbeslut för att trygga en stark union, så att inte några få länder skall kunna förlama EU.

Detta poängterade riksdagsledamot Eva Biaudet i onsdagens aktualitetsdebatt om Finlands nyckelmål i EU.

Biaudet konstaterar att utsläppshandeln är avgörande för att minska föroreningar och att vi måste prioritera en hållbar jord- och skogsbrukspolitik.

– EU ska vara en föregångare i frågor som rör klimat, miljö och biodiversitet. Vår framgång bygger på utbildning, forskning och innovation, samt ett regelbaserat handelssystem och kampen mot korruption.

Rysslands invasion av Ukraina och kriget i Gaza visar en ökande trend där krig och kriser tvingar människor på flykt.

– Ett humant och effektivt asylsystem är nödvändigt, där alla medlemsländer tar ansvar i enlighet med våra grundläggande värderingar om lika värde och mänskligt bemötande. Vårens Europaparlamentsval är ett alldeles särskilt viktigt val. Vi röstar för fred, stabilitet och mänskliga rättigheter – och mot populism och ökad protektionism.

Henrik Wickström tar ställning för välintegrerade invandrares rättigheter

Riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål angående situationen för personer som riskerar att utvisas från Finland trots deras starka integration i det finländska samhället.

Läs föregående artikel

Wickström glad då Ingå station öppnades för tågtrafik igen

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström är glad då Ingå station öppnades för tågtrafik idag (3.4.). Första tågturen avgick idag 20.59 mot Helsingfors. Senast då ett tåg stannade vid Ingå station var i mars 2016.

Läs följande artikel