Henrik Wickström tar ställning för välintegrerade invandrares rättigheter

Riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål angående situationen för personer som riskerar att utvisas från Finland trots deras starka integration i det finländska samhället.

– Vi lever i en tid där den finska ekonomin står inför många utmaningar, och där Finland har ett akut behov av arbetskraft, särskilt inom vårdsektorn. Jag tycker det är kontraproduktiva i att utvisa personer som bidrar positivt till samhället och arbetsmarknaden, säger Wickström.

Svenska Yle har i augusti 2023 rapporterat om en familj som riskerar att splittras då polisen vill utvisa familjens pappa och äldre son, trots att deras ansökan om uppehållstillstånd fortfarande behandlas. I januari i år rapporterades det om en utbildad närvårdare som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd, trots att han har en fast anställning på ett äldreboende i västra Nyland. I mars i år rapporterades det om en man som trots sitt uppehållstillstånd riskerar att bli utvisad eftersom det är svårt att få en fast anställning. Mannen är gift med en finländsk kvinna sedan fyra år tillbaka.

– Dessa personer har flera saker gemensamt: de har bott i Finland i flera år, de har en stark vilja att arbeta, och deras uppehållstillstånd hänger på Migrationsverkets byråkrati. Det här handlar om tre individer, men fallen är betydligt fler, säger Wickström

Syftet med lagen om främjande av integration är att stödja och främja integration och invandrares möjligheter att aktivt delta i samhällsverksamheten i Finland. Lagens syfte är dessutom att främja jämlikhet och likabehandling och en positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper.

– Genom att utvisa välintegrerade personer som aktivt deltar i samhället går man helt emot lagens andemening. Vi behöver en human och rättvis migrationspolitik som erkänner och värderar individers bidrag till det finländska samhället, avslutar Wickström

SFP väljer ordförande på partidagen den 16 juni

Svenska folkpartiet i Finland kommer att välja ny ordförande på den ordinarie partidagen i juni i Helsingfors. Det sade SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff på tisdagen efter att han fört diskussioner med samtliga kretsar inom partiet.

Läs föregående artikel

Eva Biaudet vill trygga ett starkt och handlingskraftigt EU

- EU måste hitta nya gemensamma lösningar för att trygga finansiering för både Ukraina och den gröna omställningen. SFP förhåller sig positivt till fler majoritetsbeslut för att trygga en stark union, så att inte några få länder skall kunna förlama EU.

Läs följande artikel