Familjeledighetsreformen måste beredas parlamentariskt

Var ligger regeringens logik i att ha en parlamentarisk arbetsgrupp då det gäller företagsstöd, men inte då det gäller familjepolitiken?

– Familjepolitiken påverkar hela samhället för långa tider framöver och det klokaste och mest långsiktiga vore att se över familjeledigheterna så att alla partier är med i beredningen. Nu förefaller det som om regeringen prioriterar företagsstöden mer än en välförankrad och framtidsinriktad familjeledighetsreform, säger SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

I samband med att regeringen kom överens om budgeten för 2018 fattade den beslut om att det inleds en reform av familjeledigheterna, som bereds inom regeringen. Samtidigt beslöt man bilda en parlamentarisk arbetsgrupp för att dryfta hur företagsstöden ska utvecklas.

– En förnyelse av familjepolitiken är något vi från SFP redan en längre tid påtalat för att öka sysselsättningen och båda föräldrars möjlighet att delta i vårdnaden av barnen, samt ge alla barn möjlighet till småbarnspedagogik. Likaså har vi påtalat att nuvarande system med företagsstöd bör ses över så att resurserna skulle riktas till det som stöder innovation och utveckling, ökad export hos små- och medelstora företag samt att fler människor får arbete.

SFP har föreslagit en tredelad helhetsreform av familjepolitiken som består av förnyade familjeledigheter enligt 6+6+6-modellen, 13 månaders rätt till flexibelt hemvårdsstöd och att varje barn som är över tre år gammalt har rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik. 6+6+6-modellen ger vardera föräldern rätt till en sexmånadersperiod och den tredje perioden är valbar för någondera parten.

Biaudet: Återinför uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd

Riksdagsledamot Eva Biaudets lagmotion om återinförande av humanitärt skydd debatteras i dag i riksdagen. Finland har på tvivelaktiga grunder skärpt asylpolitiken. Biaudet efterlyser en humanare flyktingpolitik.

Läs föregående artikel

Helsingfors: Gruppanförande i debatten om strategin

Gruppanförandet är i sin helhet på båda språken och framfört av fullmäktigegruppens viceordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Läs följande artikel