Helsingfors: Gruppanförande i debatten om strategin

Gruppanförandet är i sin helhet på båda språken och framfört av fullmäktigegruppens viceordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Ordförande, bästa fullmäktige,

Miksi teemme politiikkaa? Vastauksemme eivät varmaan ole identtisiä, mutta halu muuttaa ja parantaa on varmaan meidän kaikkien ajatuksissa. Nämä leimaavat myös strategiaa, vievät kaupunkiamme eteenpäin ja helpottavat ihmisten arkipäivää. Kiitos yhteistyöhalukkaille valtuustoryhmille ja kiitos hyvästä johtajuudesta pormestarille strategian laatimistyössä. Helsinki on maailman vaikuttavin paikka oppia – näin strategiassa lukee ja tämä on hyvä tavoite. RKP:ssä pidämme Suomen menestyksen ja hyvinvoinnin pohjana korkealaatuista ja tasa-arvoista koulutusta sekä korkealuokkaista tutkimusta, kehitystä ja innovaatiota.

Olen ylpeä Helsingin kunnianhimoisesta varhaiskasvatuksesta sekä siitä että emme mene mukaan valtion lapsiin suunnattuihin säästötalkoisiin. Subjektiivinen päivähoito-oikeus ja maksuton päivähoito viisivuotiaille on hyvä ensiaskel. Toivon kuitenkin, että voisimme kauden aikana ulottaa maksuttomuuden myös nuorempiin ikäryhmiin laadusta tinkimättä. Att ge barn en jämlik start i livet börjar med en kvalitativ grundläggande utbildning där de är inspirerade, trivs och känner sig trygga.

Vi i SFP gläder oss åt de nya satsningarna på den grundläggande utbildningen som inbegriper bland annat att våra barns kunnande ska breddas då det gäller språkkunskaper både i de inhemska och de främmande språken samt att barnen och personalen ska få vara i friska byggnader. Därtill är det glädjande att se att strategin på flera punkter vill lyfta fram stadens egna anställdas välmående och utveckling. Steget efter den grundläggande utbildningen är inte alltid lätt eller tydligt för alla. Att vår stad tar ett ansvar för att alla efter den grundläggande utbildningen ska få en studieplats är långsiktigt klokt och ansvarsfullt. Varje utslagen ungdom är ett misslyckande av oss och här krävs det insatser.

Vi i SFP stöder en välfärdsmodell som baserar sig på ett socialt ansvar, jämlika möjligheter till service samt förebyggande åtgärder. För att möta invånarnas grundläggande vårdbehov måste hälsovården fungera nära patienten. Äldreomsorgen måste utvecklas och förutsätter att vi förbättrar premisserna för närståendevården, hemvården samt även har ett fungerande och tryggt serviceboende. Speciellt hemvården på svenska måste omgående förbättras i Helsingfors. Det förebyggande hälsoarbetet är mångfasetterat. Det kan på lång sikt sänka vårdkostnader och stöder på kort sikt individers välmående och trivsel. Ingen individ är en kopia av en annan och därför är en bredd av olika former av upplevelser i staden att eftersträva.

Kultur, idrott och motion samt olika evenemang ökar på människors välbefinnande och stadens attraktion. Vi i SFP anser att en ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik är grundförutsättningen för välfärd. Vi vill ge möjlighet till tillväxt, fler företag och fler arbetsplatser för att kunna finansiera service av hög kvalitet. Strategin lyfter fram stabilitet och tillförlitliga ekonomiska prognoser och torde leda till en mer balanserad ekonomisk politik.

Helsingin tulee painottaa vahvuuksiaan ja iloitsen strategiaan kirjatuista merellisen Helsingin mahdollisuuksista. Saaret, rannat, satamat, puhdas luonto ja kalliot antavat kaupungille omaleimaisuutta. Viheralueet ovat vahvuuksiamme eikä niitä saa väheksyä tai minimoida.

Helsinki vetää puoleensa maahanmuuttajia. Se on positiivista ja vaatii meiltä panostuksia koulutukseen, työllistymiseen ja osallisuuden edistämiseen. Hyvä kotoutuminen tukee kaupungin menestystä ja kansainvälisyyttä. Vallan, jota me päätöksentekijöinä käytämme, tulee perustua asioiden parhaaseen mahdolliseen valmisteluun. Tämän tukemisen kannalta on hyvä, että valituille palveluille toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi ja että strategian tavoitteet ovat mitattavia.

Vi i SFP arbetar för ett samhälle som är rättvist, öppet och demokratiskt. Ett samhälle där alla bär ansvar, men samtidigt ger människor möjlighet att förverkliga sina drömmar och vara lyckliga. Helsingfors strategi, i den form den är nu präglas i mångt och mycket av samma värderingar och vår fullmäktigegrupp ser fram emot att arbeta för att Helsingfors ska vara världens bäst fungerande stad. Tack!

Familjeledighetsreformen måste beredas parlamentariskt

Var ligger regeringens logik i att ha en parlamentarisk arbetsgrupp då det gäller företagsstöd, men inte då det gäller familjepolitiken?

Läs föregående artikel

Löfström: Gör Åland till nationellt testområde för förnybar energi

- Finland har genom Åland en unik möjlighet att etablera en testmiljö för en betydande teknisk energiplattform inom förnyelsebar energi, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

Läs följande artikel