Felet är i besluten, inte i grundlagen

Enligt finska YLE vill justitieminister Lindström diskutera grundlagsändringar. Ministern menar att grundlagen borde uppdateras till exempel på grund av frågor som gäller asylsökande.

SFP:s partiordförande, tidigare justitieminister Anna-Maja Henriksson anser uttalandet vara tvivelaktigt i ljuset av det som händer på andra sidan Atlanten.

– Ett dylikt uttalande från landets justitieminister är ofattbart. Vi vet alla att regeringens lagberedning har varit problematisk. Till exempel var integreringsersättningen i konflikt med grundlagens stadgande om jämlikhet. Är det verkligen så att regeringen vill ändra grundlagen för att de annars inte får igenom de förslag som strider mot mänskliga rättigheter? Till vilka delar upplever ministern att grundlagen är ett problem, och varför, frågar Henriksson.

Henriksson anser också det vara sorgligt att en av regeringspartiernas riksdagsledamöter för några månader sedan talade om grundlagsdiktatur, då grundlagsutskottets synpunkt inte föll ledamoten i smaken.

– Det verkar som om respekten för grundlagen som vi i Finland är vana vid, inte längre är som förr i vår riksdag. Om landets justitieminister väcker denna sortens diskussion, bör det tas på allvar. Diskutera får man, men om grundlagen känns problematisk för att få igenom tvivelaktiga beslut är det fel på besluten, inte grundlagen.

Nordens tid är nu

Svenska folkpartiet har länge ansett att Norden är en naturlig utgångspunkt för Finlands internationella politik. Samarbetet är globalt enastående och bygger på förtroende både mellan medborgare och mellan länderna samt de självstyrande områdena.

Läs föregående artikel

Regeringen bör vidta tilläggsåtgärder mot skarven

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson är inte nöjd med minister Kimmo Tiilikainens svar till Henrikssons skriftliga spörsmål gällande skarven.

Läs följande artikel