Nordens tid är nu

Svenska folkpartiet har länge ansett att Norden är en naturlig utgångspunkt för Finlands internationella politik. Samarbetet är globalt enastående och bygger på förtroende både mellan medborgare och mellan länderna samt de självstyrande områdena.

– Tiden är inne för att fördjupa och stärka det nordiska samarbetet ytterligare. Det osäkra världspolitiska läget gör att vi har behov av våra vänner som tänker liknande som vi och har en verklig vilja att förbättra den globala situationen. Vi behöver vänner som värderar individens fri- och rättigheter framom protektionism och isolation, säger partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Henriksson, som också är medlem i Nordiska Rådet, har arbetat för att föra vidare frågan om ett nordiskt medborgarskap. Det är ett medlemsinitiativ från Mittengruppen i Nordiska Rådet. Nordiska Rådet är det officiella organet för nordiskt parlamentariskt samarbete.

– De nordiska länderna tillsammans utgör världens 12:e största ekonomi. Nu är det dags att på allvar jobba för att göra människors vardag lättare i Norden. Det handlar om att underlätta medborgarnas möjligheter att leva, bo, flytta, arbeta och studera utan att behöva oroa sig för oskäliga hinder i vardagen.

– Att öppna bankkonto, få telefonabonnemang, ingå hyreskontrakt, vara företagare etc. borde kunna ske lika smidigt som i det egna hemlandet. Ett e-medborgarskap kunde vara ett steg i den rätta riktningen.

Tankesmedjan Agenda lanserade idag rapporten ”Nordens tid är nu – förutsättningar och möjligheter med ett nordiskt medborgarskap”. Skribenter är jur.lic. Sten Palmgren och författare Gunnar Wetterberg.

Rapporten går att läsa här.

Klart nej till ett postfakta-samhälle

I Finland ska vi klart och tydligt säga nej till ett postfakta-samhälle. Vi måste kunna lita på regeringens beredningar, att man beaktar fakta.

Läs föregående artikel

Felet är i besluten, inte i grundlagen

Enligt finska YLE vill justitieminister Lindström diskutera grundlagsändringar. Ministern menar att grundlagen borde uppdateras till exempel på grund av frågor som gäller asylsökande.

Läs följande artikel