Förenade kungariket tar ett steg ut i det okända

Emot de sista opinionsundersökningarna – och förhoppningarna – har Storbritannien röstat för ett utträde ur EU. Ingen vet vad det innebär men en sak är säker: det innebär mer än utmaningar, det innebär stora problem.

När den brittiska regeringen slår fast resultatet och meddelar EU:s kommission om sitt utträde inleds en förhandlingsperiod på två år. Ett eventuellt förhandlingsresultat ska godkännas av Europaparlamentet och sannolikt också av de enskilda medlemsländerna.

Det betyder att det inte finns marginaler för att komma fram till ett för Storbritannien mera fördelaktigt resultat än det nuvarande. Det förhandlingsresultat, som förhandlades fram under vårvintern finns inte heller längre på bordet.För EU:s del innebär omröstningsresultatet alldeles omedelbart att EU-budgeten ytterligare belastas.

Storbritannien har – också trots sin rabatt – varit en nettobetalare. Efter förhandlingstidens utgång kommer EU:s budget alltså att vara ännu mindre och änne mera otillräcklig. Men en sak är säker: för Storbritanniens del innebär omröstningsresultatet ett steg ut i det okända och nedanför kan det finnas en gapande avgrund.

När landet blir utanför EU:s tullgräns innebär det relativt höga tullar på till exempel jordbruks- och fiskprodukter. Men den kanske största smällen gäller Storbritanniens omfattande serviceindustri. Vi får en första fingervisning om hur stor den skrällen är när börsen i London öppnas.

Socialt innebär nattens resultat också stora påfrestningar. Alla opinionsundersökningar visade att nej-sidans starkaste fästen bestod av lite äldre män med relativt dålig inkomst och utbildning. Det är också den här gruppen som kommer att drabbas hårdast av all nedgång i brittisk ekonomi.

Omröstningsresultatet visar en förskräckande uppdelning i det brittiska samhället. Skottland och London har med överväldigande majoriteter röstat för att stanna. För att lämna EU röstade småstäder, byar och socialt påfrestade områden. I det här omröstningsresultatet kan man också inläsa spår av de senaste årtiondenas inkomstfördelning. Den utmaningen gäller ingalunda enbart Storbritannien. Vi ser motsvarande utveckling i alla europeiska länder.

”Soini talar med kluven tunga”

Finlands linje i frågan om Storbritanniens EU-medlemskap har varit otydlig.

Läs föregående artikel

”EU bör ha is i magen”

De nordiska EU-länderna behöver ta ett större gemensamt ledarskap i EU nu efter Brexit, säger Mats Löfström, Svenska riksdagsgruppens andra vice ordförande.

Läs följande artikel