”Soini talar med kluven tunga”

Finlands linje i frågan om Storbritanniens EU-medlemskap har varit otydlig.

Å ena sidan förde utrikesminister Soini på sitt partifullmäktige nyligen fram att EU är ett stort problem och att en folkomröstning i Finland om EU och euron är en god idé. Å andra sidan konstaterade han i Washington i maj att Britternas utgång ur EU vore en fullständig katastrof och att ett enat EU vore bättre också för Finland. Britterna folkomröstar om sitt medlemskap i dag.

– Finlands rykte som en pålitlig och ansvarstagande partner har varit i vågskålen under regeringens första år. Finland bör föra en målmedveten och tydlig politik. Det är inte trovärdigt av en minister att i populismens tecken och i hopp om att vända sjunkande understöd kommer med ett tvetydigt budskap, inte ens under egna tillställningar, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

– När regeringen i sin utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse för fram vikten av ett fördjupat samarbete och en aktiv utrikespolitik är vi de första att applådera – men vackra ord måste innebära konkreta handlingar. Oavsett hur dagens omröstning går ska Finlands svar vara tydligt. Ett starkt EU är bättre för Finland!

Regeringen är blind för potentialen i arbetshälsan

På uppdrag av Tankesmedjan Agenda presenterade professor Guy Ahonen idag en rapport som ger vid handen att den finska ekonomin årligen förlorar över 25 miljarder euro på grund av sjukpensioner, sjukfrånvaro, sjuknärvaro och arbetsolycksfall.

Läs föregående artikel

Förenade kungariket tar ett steg ut i det okända

Emot de sista opinionsundersökningarna – och förhoppningarna – har Storbritannien röstat för ett utträde ur EU. Ingen vet vad det innebär men en sak är säker: det innebär mer än utmaningar, det innebär stora problem.

Läs följande artikel