Förhandsrösterna måste fram i tid!

En del kommuner och lokalavdelningar meddelar att de blivit tvungna att betala böter för försenade valaffischer som inte kommit i tid med Posten.

Fenomenet med uteblivna eller försenade försändelser är oacceptabelt. Inför det stundande kommunalvalet påpekar Nylund att om posten försenas så påverkar det vår demokratiska rätt att rösta.

– De finländare som väljer att förhandsrösta måste kunna lita på att deras postade röster når fram i tid. Det här gäller också när antalet utskick är större, nu speciellt med tanke på kommunalvalet. Det krävs en ordentlig skärpning i Postens verksamhet, säger Nylund.

– Det är paradoxalt att förseningarna sker samtidigt som den nya postlagen som öppnar för ytterligare konkurrens behandlas i riksdagen. Pålitlighet och leveranssäkerhet kommer att vara en av de viktigaste konkurrensfaktorerna framöver.

Valfrihetsmodellen måste göras om

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen bereder lagstiftningen om patientens valfrihet från grunden på nytt. Hon anser att lagpaketet bör sändas på en ny remissrond, innan lagen kan ges till riksdagen.

Läs föregående artikel

Kryphål för skattesmitare tilltäppt

Europaparlamentets ekonomiutskott gav igår kväll sitt stöd till kommissionens nya direktiv för att tackla skatteflykt.

Läs följande artikel