Valfrihetsmodellen måste göras om

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen bereder lagstiftningen om patientens valfrihet från grunden på nytt. Hon anser att lagpaketet bör sändas på en ny remissrond, innan lagen kan ges till riksdagen.

– Åtskilliga experter har sågat regeringens valfrihetsmodell. Den är oklar, byråkratisk och den riskerar att öka kostnaderna. Därför bör den absolut beredas på nytt, säger Henriksson.

– Det räcker inte med en finslipning, utan förslaget behöver grundrepareras. Statsministerns uttalande om att förslaget skulle ges till riksdagen redan nästa vecka förvånar mig. Om det slutliga förslaget presenteras bara en vecka efter att utlåtanderundan har avslutats kan man bara föreställa sig hur mycket de åsikter som kommit fram i utlåtandena kommer att beaktas,.

Enligt Henriksson kan en bred valfrihet för patienten genomföras helt utan regeringens oklara, byråkratiska och dyra modell.

– Valfrihet är som utgångspunkt en bra sak, men den måste förverkligas förnuftigt. Det bästa sättet att befrämja valfrihet är att öka bruket av servicesedlar. Via servicesedlar kan patienten lätt välja till vilken läkare hon eller han vill gå. Varför komplicera saken?

Rehn-Kivi orolig över det europeiska samarbetet

Är Europa på väg att splittras? Hur allvarligt är fenomenet extremnationalism? Dessa frågor dryftades under diskussionstillfället om nationalismens frammarsch i Europa under ledning av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi på riksdagen på tisdagen.

Läs föregående artikel

Förhandsrösterna måste fram i tid!

En del kommuner och lokalavdelningar meddelar att de blivit tvungna att betala böter för försenade valaffischer som inte kommit i tid med Posten.

Läs följande artikel