Kryphål för skattesmitare tilltäppt

Europaparlamentets ekonomiutskott gav igår kväll sitt stöd till kommissionens nya direktiv för att tackla skatteflykt.

Direktivet fokuserar på att förhindra skatteflykt genom att täppa till möjligheter för företag att utnyttja skillnader i avdrag och skattelättnader mellan olika länder för att på så sätt minska sin sammanlagda skatt.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Alde) som lett den liberala gruppen i Europaparlamentets förhandlingar i frågan, är nöjd med resultatet.

– Jag har den här mandatperioden fokuserat extra mycket på hur vi ska komma åt problemen med skatteflykt. Både de så kallade Panamapappren och en nyutgiven rapport från Oxfam visar med all tydlighet vilket stort problem det är, säger Torvalds.

– EU:s påverkningsmöjligheter är begränsade när det kommer till skatter, eftersom de i princip hör till varje lands eget kompetensområde, men det betyder inte att nödvändiga åtgärder inte ska vidtas. Den text vi röstade igenom idag är ett bra exempel på just det. Även om det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra har vi nu täppt igen ett av de många kryphål som tidigare funnits för företag som oskäligt vill undvika betala skatt.

Förhandsrösterna måste fram i tid!

En del kommuner och lokalavdelningar meddelar att de blivit tvungna att betala böter för försenade valaffischer som inte kommit i tid med Posten.

Läs föregående artikel

Torvalds: Brexitbeskedet är bara startskottet

Premiärminister Theresa May lämnade idag in beskedet att förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU kan börja.

Läs följande artikel