Fossilfritt stål är framtiden – Adlercreutz och Torvalds på fabriksbesök i Brahestad

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz och Europaparlamentariker Nils Torvalds besökte SSAB:s stålfabrik i Brahestad på måndagen 13.11. Adlercreutz och Torvalds träffade bolagets och fabrikens ledning och bekantade sig med arbetet på fabriksgolvet.

– Stålproduktionen är idag mycket utsläppsintensiv och fabriken i Brahestad står för 7 procent av Finlands totala koldioxidutsläpp. Statens strategiska ägande i SSAB ska ses mot den här bakgrunden: arbetet med att få ner utsläppen är i allas intresse. Det var intressant att få bekanta sig med fabriken och höra om planerna att övergå till en så gott som utsläppsfri stålproduktion, säger Anders Adlercreutz.

– Övergången till produktion av fossilfritt stål, där koldioxidutsläppen nästan helt kan elimineras, har en avgörande betydelse i den gröna omställningen. Förutsättningarna att förändra produktionssättet i Brahestad så att fossilfritt stål kan börja produceras inom en snar framtid är mycket goda, säger Nils Torvalds.

– Tillgången till utsläppsfri el, Finlands goda stamnät och ett gynnsamt investeringsklimat gör att vi har goda förutsättningar att vara föregångare i investeringar som gynnar den gröna omställningen. Det är en stor möjlighet för Finland, säger Adlercreutz.

– För politiker är det alltid bra att röra sig på verkstadsgolvet ibland, både bildligt talat men också helt konkret som nu, säger Torvalds. – Jag har många kollegor i Europaparlamentet som skulle må bra av att se hur verkligheten ser ut och träffa de verkliga experterna, de som utför jobbet.

Under besöket träffade Adlercreutz och Torvalds även representanter för arbetstagarna vid fabriken.

– Gott ledarskap och en sund inställning till marknadens realiteter verkade prägla både ledning och arbetstagare. Ett stort antal anställda hade långa karriärer i bolaget, säger Adlercreutz. 

– Förhållandet mellan arbetstagarnas representanter och fabrikens ledning var konstruktivt och diskussioner fördes i positiv anda, avslutar Nils Torvalds.

SFP vill se en fungerande färdtjänst i hela Västra Nylands välfärdsområde

SFP i Västra Nylands välfärdsområde vill att de utmaningar som finns idag med färdtjänsten i olika delar av välfärdsområdet ska lösas. Upphandlingen av färdtjänsten behandlades idag (13.11) av välfärdsområdets styrelse.

Läs föregående artikel

Biaudet: EU måste stärka sin snabbinsatsförmåga

Riksdagsledamot Eva Biaudet höll idag gruppanförande under riksdagens remissdebatt om statsrådets redogörelse om försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Frankrike, Belgien och Finland för beredskapsperioden 1.1–30.6.2024. I sitt gruppanförande betonade Biaudet vikten av internationellt samarbete och ansvar.

Läs följande artikel