SFP vill se en fungerande färdtjänst i hela Västra Nylands välfärdsområde

SFP i Västra Nylands välfärdsområde vill att de utmaningar som finns idag med färdtjänsten i olika delar av välfärdsområdet ska lösas. Upphandlingen av färdtjänsten behandlades idag (13.11) av välfärdsområdets styrelse.

SFP:s representanter i styrelsen Henrik Wickström, Veronica Rehn-Kivi och Johan Lassus är nöjda med den omfattande beredningen av ärendet, men de gjorde ändå ett tilläggsförslag, där de förutsatte att man i den fortsatta beredningen av ärendet bland annat granskar möjligheterna för klienter att sköta korta ärenden i samband med körturen och ser över principerna för att kombinera körturer. SFP:s förslag förlorade i en omröstning mot beredningens förslag, som vann med 12 mot 5 röster.

– Vi vill ge tydligare direktiv åt tjänsteinnehavarna för den fortsatta beredningen. Tjänsteinnehavarna har naturligtvis en stark roll i det arbetet och vi ville försäkra oss om att den oro som finns bland dem som använder färdtjänsten tas på allvar, säger Wickström, Rehn-Kivi och Lassus.

Styrelsens beslut blev att välfärdsområdet konkurrensutsätter persontransporterna som helhet. Man kommer att använda sig av två olika verksamhetsmodeller:

  • En verksamhetsmodell som bygger på centraliserat ordnade transporter
  • En portmonnämodell som baserar sig på valfrihet, där kunden brukar kilometrar eller euron.

– Nu kommer vi att aktivt följa upp den fortsatta beredningen. Vi måste få en trovärdig och fungerande tjänst för våra invånare. Vi hade varit redo att redan nu lyfta fram vilka åtgärder vi vill att man ska göra. Tyvärr fick det inte stöd, men vi fortsätter jobbet för en fungerande färdtjänst, säger Wickström, Rehn-Kivi och Lassus.

HUS styrelse behandlade Raseborgs sjukhus framtid

Raseborgs hemsjukhus flyttas över till Västra Nylands välfärdsområde vid årsskiftet. Arrangören för verksamheten byts, men vården fortsätter som förr. Styrelsen delgavs också en redogörelse om den planerade överföringen av dygnet runt jouren och avdelningen vid Raseborgs sjukhus från HUS till välfärdsområdet.

Läs föregående artikel

Fossilfritt stål är framtiden – Adlercreutz och Torvalds på fabriksbesök i Brahestad

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz och Europaparlamentariker Nils Torvalds besökte SSAB:s stålfabrik i Brahestad på måndagen 13.11. Adlercreutz och Torvalds träffade bolagets och fabrikens ledning och bekantade sig med arbetet på fabriksgolvet.

Läs följande artikel