Fullständigt oacceptabelt av regeringen!

Det är fullständigt oacceptabelt och ohållbart av regeringen att göra förändringar i jourverksamheten i vårt land utan språkkonsekvensbedömning, säger SFP:s partiordförande Carl Haglund.

I och med beslutet begränsas jouren vid bland annat sjukhusen i Vasa och Karleby samtidigt som förlossningsverksamheten vid Borgå sjukhus hotas.

Regeringen säger att man ämnar trygga den språkliga servicen men trots det lämnar man språkkonsekvensbedömningen ogjord. I regeringens värld är tydligen den svenskspråkiga befolkningens rätt till service mindre värd än majoritetsbefolkningens.

– Det märks att SFP inte är med i regeringen. Dagens beslut är åter en tråkig påminnelse om detta, säger Haglund.

Jourreformen är en katastrof

Svenska riksdagsgruppen fördömer regeringens beslut att avveckla Vasa centralsjukhus. Enligt regeringens förslag är Vasa centralsjukhus inte ett av de tolv sjukhus som har full dygnet runt jour i framtiden.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Fel att stänga Porkala sjöbevakningsstation

Inrikesministeriet har meddelat att sjöbevakningsstationen i Porkala kommer att läggas ned. De höga fastighetskostnaderna sägs vara orsaken till beslutet.

Läs följande artikel