Adlercreutz: Fel att stänga Porkala sjöbevakningsstation

Inrikesministeriet har meddelat att sjöbevakningsstationen i Porkala kommer att läggas ned. De höga fastighetskostnaderna sägs vara orsaken till beslutet.

– Att statens interna hyror är för höga kan inte vara ett skäl att sluta med en strategiskt viktig verksamhet. Man måste kunna tänka längre än så. Sjöbevakningen är en uppgift som man bör ta hand om och som inte kan skötas av någon annan myndighet. Porkala är en strategiskt viktigt utpost i Finska viken, och sjöbevakningsstationens nuvarande läge är optimalt för denna verksamhet, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

För endast två år sedan flyttades sjöbevakningsutbildningen till Porkala från Esbo. Nu är tanken att flytta utbildningen till Åbo i stället, trots att verksamheten har hunnit etablera sig och samarbetet med lokala aktörer fungerar bra. Ytterligare kommer nu östgränsen att få tilläggsresurser.

– Under den förra regeringsperioden överförde man resurser till östgränsen, eftersom man trodde att trafiken där skulle öka. Detta realiserades inte. Nu flyttar man i praktiken tilläggsresurser från Finska viken till östgränsen, trots att vi vet att aktiviteten på Östersjön under de senaste åren har ökat, inte minskat, säger Adlercreutz.

Fullständigt oacceptabelt av regeringen!

Det är fullständigt oacceptabelt och ohållbart av regeringen att göra förändringar i jourverksamheten i vårt land utan språkkonsekvensbedömning, säger SFP:s partiordförande Carl Haglund.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Vi sitter i samma båt

Finlands Näringsliv EK och Företagarna i Finland är osams om de lokala avtalens roll i konkurrenskraftspaketet. SFP:s riksdagsledamot Anders Adlercreutz menar att förtroendebristen i den finska politiken återspeglas i EK:s och Företagarnas käbbel.

Läs följande artikel