Haglund: Bygger vi första, andra och tredje klassens landskap?

– Har regeringen som avsikt att vi framöver endast har 12 fullvärdiga landskap? Det verkar som om man håller på att dela upp Finland i första, andra och tredje klassens landskap, konstaterar SFP:s ordförande Carl Haglund.

Enligt planerna för social- och hälsovårdsreformen kommer Finland framöver att delas upp i 18 landskap, varav 15 har ansvar för anordnandet av sjukvården, och tolv har sjukhus som erbjuder dygnetruntjour. Enligt Tarastis utredning ska endast tolv av dessa landskap framöver ha ett räddningsväsende. Det ser Haglund som en oroväckande signal.

Utredningsman, minister Lauri Tarasti överlämnade idag tisdag sin utredning om samordnandet av statens regionförvaltning och landskapsförvaltningen till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen. Centralt i utredningen är överförandet av kommunernas och NTM-centralernas uppgifter till landskapen. Utredningen gjordes som en intensivövning på endast sex veckor, och på grund av tidtabellen avstod man från att ta ställning till såväl definitionen av självstyre som en språkkonsekvensbedömning. Haglund förutsätter att regeringen gör de nödvändiga konsekvensbedömningarna i den fortsatta beredningen.

– Det blir sällan goda resultat av förhastade processer. Jag ifrågasätter hur heltäckande utredningen kan vara då Tarasti tvingats göra den med en så stram tidtabell. Har utredningen till exempel hunnit ta i beaktande hur grundlagsenligt det är att ha landskap med olika ansvarsnivå, reformens kostnadseffekter eller vad centrerandet av räddningsväsendet har för effekt på tillgången till svenskspråkig service, frågar Haglund.

Henriksson: Dags för Finland att visa vägen!

- Det är inte vettigt att asylsökande flyttas fram och tillbaka mellan de europeiska länderna. Om vi bara gjorde som EU:s inrikesministrar kommit överens skulle vi spara på skattebetalarnas pengar.

Läs föregående artikel

Strand: Dags för regeringen att stöda företagsamhet

- I de flesta företag är det självklart att utveckla och satsa på de områden som går bra. På det sättet blir företaget bättre, skapas nya resurser för framtidsinvesteringar och även möjligheterna att ta ut vinst ökar.

Läs följande artikel