Henriksson: Dags för Finland att visa vägen!

– Det är inte vettigt att asylsökande flyttas fram och tillbaka mellan de europeiska länderna. Om vi bara gjorde som EU:s inrikesministrar kommit överens skulle vi spara på skattebetalarnas pengar.

I höstas tog Europeiska unionens ministerråd beslut om att fördela 120 000 asylsökande mellan unionens länder. Finland godkände då en kvot på 2 400 asylsökande. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson vill nu att Finland självmant visar vägen för hur de europeiska länderna på ett bättre sätt kan verkställa omfördelningen som man kommit överens om.

– Det är inte vettigt att asylsökande flyttas fram och tillbaka mellan de europeiska länderna. Om vi bara gjorde som EU:s inrikesministrar kommit överens om istället för att försöka göra populistisk politik på frågan skulle vi spara på skattebetalarnas pengar, säger Henriksson.

I enlighet med Dublinfördraget skickas asylsökande tillbaka till det europeiska land där de först registerats. Detta trots att de kan vara mitt uppe i processen om att få asyl i ett annat land. Detta gör att integrerings- och asylprocesserna abrupt avbryts för många sökande, för att sedan börja om i registreringslandet.

– Mohamed från Somalien har bott i Österbotten i 8 månader. Han har lärt sig svenska, skapat sociala nätverk och kommit väl igång med sin integrering. Nu ska han skickas tillbaka till Italien, till ett land där han inte känner någon och hans integrering ska starta från noll. Varför ska vi för stora pengar flyga tillbaka asylsökande till södra Europa bara för att senare flyga hit dem igen efter att den gemensamt överenskomna omfördelningen av flyktingar äntligen verkställs? Vore det inte vettigare att istället räkna med dem i den kvot på 2 400 som vi redan godkänt, frågar Henriksson.

Andreas Elfving ny politisk sekreterare för SFP

Svenska folkpartiets partistyrelse har idag utsett Andreas Elfving till politisk sekreterare för SFP.

Läs föregående artikel

Haglund: Bygger vi första, andra och tredje klassens landskap?

- Har regeringen som avsikt att vi framöver endast har 12 fullvärdiga landskap? Det verkar som om man håller på att dela upp Finland i första, andra och tredje klassens landskap, konstaterar SFP:s ordförande Carl Haglund.

Läs följande artikel