Strand: Dags för regeringen att stöda företagsamhet

– I de flesta företag är det självklart att utveckla och satsa på de områden som går bra. På det sättet blir företaget bättre, skapas nya resurser för framtidsinvesteringar och även möjligheterna att ta ut vinst ökar.

– I dagens Finland har vi inte råd att göra det motsatta. T.ex. förslaget på att koncentrera företagsutveckling till endast fem landskap kan innebära att ett av Finlands mest framgångsrika landskap, Österbotten, inte mera skulle erbjudas dessa tjänster. Det är fullkomligt orimligt med tanke på att Österbotten genom sin starka export försörjer en stor del av det övriga landet, konstaterar riksdagsledamot Joakim Strand (SFP).

Utredningsman Lauri Tarasti presenterade i tisdags sin syn på framtidens självstyrande landskap. Där ingick också förslag om att av 18 självstyrande landskap skulle endast tolv få upprätthålla räddningsverk och fem företagsutvecklingstjänster.

– Det är dags för staten att göra en kursändring där företagande och utveckling prioriteras. För att det ska lyckas behövs strukturer som stöder värdeskapande och framgång. Det här gör vi sedan länge framgångsrikt i Vasaregionen och nu är det dags för staten att sluta sätta käppar i hjulen. Om energiklustret lämnar regionen så är nästa adress troligtvis Kina, Indien eller Brasilien. Därför är det en nationell angelägenhet att stärka Vasaregionen, inte försvaga den. Konkreta åtgärder vore att hålla kvar företagsutveckling och räddningsverk samt utveckla centralsjukhuset och högskolesektorn, slår Strand fast.

Haglund: Bygger vi första, andra och tredje klassens landskap?

- Har regeringen som avsikt att vi framöver endast har 12 fullvärdiga landskap? Det verkar som om man håller på att dela upp Finland i första, andra och tredje klassens landskap, konstaterar SFP:s ordförande Carl Haglund.

Läs föregående artikel

Torvalds stöder ALDE-gruppens åtgärdsplan för flyktingkrisen

Den liberala gruppen i Europaparlamentet, ALDE, har idag presenterat sin vägkarta för hanteringen av flyktingkrisen. Nils Torvalds (SFP) stöder initiativet.

Läs följande artikel