Pensionssystemet ska vara säkert, jämställt och rättvist. SFP vill höja garantipensionerna och stryka det frusna indexet i folkpensionen.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »