Pensionssystemet ska vara säkert, jämställt och rättvist. SFP vill höja garantipensionerna och stryka det frusna indexet i folkpensionen.

Annica Tallqvist

Ledningens assistent

Kontakt »

Äldre vill vara en aktiv del av samhället – SFP uppdaterar sitt äldrepolitiska program

Mycket har förändrats sedan SFP:s äldrepolitiska handlingsprogram från 2017 lanserades. Sedan dess har Finland genomgått en social- och hälsovårdsreform. Många åldersgrupper kämpar fort­farande med följderna av coronapandemin och dess restriktioner, och energikrisen samt Rysslands anfallskrig mot Ukraina har lett till ekonomiska konsekvenser för många.