Pensionssystemet ska vara säkert, jämställt och rättvist. SFP vill höja garantipensionerna och stryka det frusna indexet i folkpensionen.

Andreas Elfving

Ministerspecialmedarbetare (Adlercreutz)

Kontakt »