Haglund: Regeringen bör reformera arbetsförmedlingen

– Arbetsförmedlingen i vårt land bör reformeras, konstaterade Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund idag då SFP:s partifullmäktige diskuterade sysselsättningsläget under sitt möte i Helsingfors.

Haglund påminner om att det enligt Finlands jubileumsfond SITRA:s uppskattning finns ungefär 360 000 lediga jobb i Finland. Av dem är 270 000 så kallade dolda jobb, det vill säga lediga jobb, till vilka företagen via sina kontakter inte hittar kompetent arbetskraft.

– Det är uppenbart att våra arbetsförmedlingar inte fungerar som de ska, och behöver förnyas. Utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden möts helt enkelt inte, säger Haglund. Erfarenheter från förra valperiodens lyckade försök i Nyland och Birkaland visar att ett samspel mellan den offentliga arbetsförmedlingen och de privata företagen i branschen gör att människor hittar ett jobb.

– Regeringen har upprepade gånger sagt att man välkomnar konkreta åtgärdsförslag från oppositionen. SFP:s förslag om en reform av arbetsförmedlingen svarar mot detta och skulle för sin del bidra till att regeringen kan uppnå sin ambitiösa målsättning om en sysselsättningsgrad på 72 procent.

Vill FSD rasera den finlandssvenska skolan?

Det krävs en lagändring för att tillgodose FSD:s vice ordförandes krav på tvåspråkig undervisning i Isnäs. Är FSD redo att ta konsekvenserna?

Läs föregående artikel

Nylund och Wallin: Höj hushållsavdraget!

SFP:s riksdagsledamöter Mats Nylund och Stefan Wallin föreslog i dagens aktualitetsdebatt en höjning av hushållsavdraget.

Läs följande artikel