Tidigarelägg språkundervisningen för skolelever

Svenska folkpartiet i Nyland uppmuntrar kommuner att tidigarelägga språkundervisningen för skolelever.

Att påbörja inlärningen av det andra inhemska språket i ett tidigare skede ökar integrationen mellan svensk- och finskspråkiga. På en tvåspråkig ort har barnen nytta av att kunna det andra inhemska språket eftersom det bland annat underlättar möjligheterna att delta i fritidsaktiviteter.

Svenska folkpartiet i Nyland uppmuntrar kommuner att tidigarelägga språkundervisningen för skolelever.

Barn som tidigt bekantar sig med det andra inhemska språket, har det lättare i framtiden att lära sig flera. Det är viktigt med rätt pedagogik i undervisningen. För de yngsta barnen är lek ett bra sätt att lära sig nya saker. Språkkunskap öppnar dörrar och ger fler möjligheter senare i livet.

Raseborgs stad kommer att införa undervisning i svenska och finska redan för förstaklassister. Beslutet träder i kraft år 2017. I Ingå har barnen fått lära sig svenska och finska från första klass redan sedan slutet av 1990-talet. Erfarenheterna av undervisningen är positiva.

Haglundille poro lahjaksi

Enontekis renskötande samer – Jauristunturi renbeteslag – och Sametinget gav försvarsminister Carl Haglund en renkalv som försetts med ett elektroniskt halsband i gåva. Ministern besökte Enontekis 28-29.9.2014.

Läs föregående artikel

Haglund och Nylund välkomnar regeringens beslut om torv och träflis

Regeringens finanspolitiska ministerutskott beslöt idag att regeringen kommer att sänka beskattningen av torv och höja stödet för träflis. Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund välkomnar beslutet.

Läs följande artikel