Hangö-hyvingebanans elektrifiering är färdigställd – nu måste vi få en direkt tågförbindelse mellan Helsingfors och Hangö

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström är glad då Hangö-Hyvingebanans elektrifiering äntligen är färdig. Wickström anser att elektrifieringen är viktig för Västnylands men även hela Finlands näringsliv. Därtill ser han möjligheter att utveckla tågtrafiken längs med den elektrifierade banan.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla dem som jobbat i flera års tid för Hangö-Hyvingebanans elektrifieringen. Nu är den färdig och därmed kommer vi att se nya eltåg längs med banan. Jag hoppas att vi redan nästa år kan se de första direkta tågturerna mellan Helsingfors och Hangö. Jag har fört aktiva diskussioner i ärendet med VR och signalerna har varit lovande, men inga beslut finns ännu, säger Wickström. 

Wickström har även ny information angående regeringen Orpos planer på att satsa 80 miljoner euro på kustbanan och dess utveckling. 

– Behovsutredningen som kartlägger utvecklingsbehoven längs med kustbanan planeras färdigställas ännu i år och publiceras i början av nästa år. Arbetet ligger som grund för hur investeringsanslaget i regeringsprogrammet ska användas. Jag hoppas vi med de här medlen kan göra nödvändiga reparationsåtgärder men även åtgärder som ökar kapaciteten längs med banan. Kapaciteten kunde ökas genom fler mötesplatser för tågen, säger Wickström

 

Henrik Wickström slår larm om vårdarkrisen i Finland: utmaningar och lösningar

Kan Finland erbjuda jämlik vård över hela landet? Den frågan plågar både politiska beslutsfattare som arbetstagare inom vårdmaskineriet. Riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) vet att lösningen på vårdarbristen är ett bra samarbete mellan staten och välfärdsområdena. I regeringsprogrammet har man lyft flera åtgärder för att försöka lösa de utmaningar vi står inför, men inte allt går att styra på politisk nivå.

Läs föregående artikel

Wickström: Tappar vi ungas framtidstro, tappar vi framtiden

På tisdagen under riksdagens plenum diskuterades interpellationen om ungas framtid. Riksdagsledamot Henrik Wickström framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.

Läs följande artikel