Harms-Aalto gläds åt ökade resurser för elevvården

Sektorn för utbildning och småbarnspedagogik slog fast sin egen budget på tisdagskvällen. Martina Harms-Aalto är nöjd med resultatet.

– För den svenska sektorn innehåller budgeten flera goda nyheter, säger Harms-Aalto.

– Budgeten möjliggör ökade satsningar i form av personalresurser för studiehandledning och elevvård, såväl i gymnasiet som i förskolorna och nybörjarundervisningen.

Martina Harms-Aalto gläder sig speciellt åt att arbetet för att stärka elevvården burit frukt:

– Signalen från fältet om att här finns ett ökat behov var väldigt tydlig. Det är bra att kunna svara på den, säger Harms-Aalto, som är medlem i nämnden för utbildning och småbarnspedagogik och ordförande för dess svenska sektion.

Budgeten innehåller också resurser som ger möjligheter att öka personalresurserna eller utveckla nya arbetssätt för att stöda inkludering av elever med särskilt stöd i närskolan.

Fullmäktige fattade också tidigare beslut om att börja processen med att göra andra stadiet kostnadsfritt – och enligt nämndens beslut blir inledningsvis en del av studiematerialet i stadens skolor gratis och eleverna i gymnasier och yrkesutbildning kommer att beviljas resekort i kollektivtrafiken. För detta ändamål finns två miljoner euro reserverat. Ett helt kostnadsfritt andra stadium har beräknats kosta uppemot 20 miljoner euro.

Budgeten innehåller också medel för att tidigarelägga A1- och A2-språken i de svenska skolorna, i enlighet med den strategi som fullmäktige godkände i början av perioden.

De löneförhöjningar för barnträdgårdslärare som var aktuella i samband med budgetbehandlingen i november finns också i den på tisdagen godkända budgeten.

– Också i övrigt är det glädjande att sektorns behov har tillgodosetts väldigt långt och att staden satsar på utveckling och kvalitet. Utmaningarna i dagvårdssektorn löses inte enbart med en löneförhöjning, men den är ett av flera steg i rätt riktning, säger Harms-Aalto.

Henriksson i budgetdebatten: Vårdreformen blir dyr

Enligt SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson uppfyller inte regeringens vårdreform regeringens egna målsättningar om att stävja ökningen av vårdkostnaderna.

Läs föregående artikel

Markus Blomquist kandiderar i riksdagsvalet

Markus Blomquist, VD för ett finskt kemiföretag inom cirkulär ekonomi som är verksamt i Tyskland, kandiderar i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.

Läs följande artikel