Henriksson i budgetdebatten: Vårdreformen blir dyr

Enligt SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson uppfyller inte regeringens vårdreform regeringens egna målsättningar om att stävja ökningen av vårdkostnaderna.

– Regeringen borde vakna upp till verkligheten. Varför driver regeringen envist framåt en reform som kommer att leda till en kostnadsökning upp till en miljard euro. Är det inte nu på tiden att erkänna att man gjort en felbedömning, säger Henriksson.

– Det enda som regeringen lyckats med inom social- och hälsovården  under denna valperiod är nedmonteringen av vårt sjukhusnätverk. Regeringen har förbjudit enkla dagskirurgiska operationer vid de mindre sjukhusen som inte hör till ett universitets sjukhusområde. Detta har enbart medfört förlängda köer och en försämring av patientsäkerheten. Jag är förvånad att just Centern har varit den drivande motorn bakom centraliseringen.

Anna-Maja Henriksson talade idag(17.12) i riksdagens responsdebatt om nästa års budget.

Henriksson: Suomen lapsiköyhyys on otettava vakavasti

Barnfattigdomen i Finland är idag ett växande problem trots att den allmänna inkomstnivån har stigit. Barnfattigdom är vanligast i familjer med endast en försörjare.

Läs föregående artikel

Harms-Aalto gläds åt ökade resurser för elevvården

Sektorn för utbildning och småbarnspedagogik slog fast sin egen budget på tisdagskvällen. Martina Harms-Aalto är nöjd med resultatet.

Läs följande artikel