Vi föreslår en familjepolitisk helhetsreform som dels banar väg för större flexibilitet när det gäller att kombinera familj och arbete och dels stärker kvinnors ställning i arbetslivet. En central målsättning är att öka pappornas möjligheter till familjeledigheter. Med fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik räknar vi med att flera barn ska omfattas av småbarnspedagogiken. Den är ytterst viktig med tanke på barnets utveckling, sociala färdigheter och inlärningsförmåga. Förutsättningarna för en lyckad skolgång skapas redan i småbarnspedagogiken.

Joel Sundström

Politiskt sakkunnig

Kontakt »

Anna-Maja Henriksson delar med sig av sin första tid som undervisningsminister: Vi ska stärka skolelevers färdigheter!

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson har nu varit undervisningsminister i drygt fem månader. Undervisningsministerportföljen har länge varit eftertraktad av SFP. Den är central för både Finland som nation och för finlandssvenskarna som en minoritet. Därför har det alltid varit viktigt för partiet att upprätthålla goda relationer med undervisningsministern.

SFP i Helsingfors om stadens lönehöjningar: Mycket välkommet!

Helsingfors stad meddelade förra veckan att staden höjer lönerna för ett flertal yrkesgrupper inom fostran samt social- och hälsovårdssektorerna. Lönerna höjs på basis av både nationellt avtalade justeringar och stadens eget löneutvecklingsprogram. För genomförandet av löneförhöjningarna har staden reserverat fem miljoner euro. Löneförhöjningarna är något som SFP i Helsingfors länge arbetat för.

SFP vill minska barnfattigdomen och förebygga marginalisering bland unga

Utslagning av unga är både en personlig tragedi och en kostnad i miljonklassen för vårt samhälle. Varje utslagen ungdom är en för mycket, därför vill SFP se mångsidiga åtgärder, både omedelbara och mer långsiktiga. Vår utgångspunkt måste vara att ingen lämnas utanför.