Vi föreslår en familjepolitisk helhetsreform som dels banar väg för större flexibilitet när det gäller att kombinera familj och arbete och dels stärker kvinnors ställning i arbetslivet. En central målsättning är att öka pappornas möjligheter till familjeledigheter. Med fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik räknar vi med att flera barn ska omfattas av småbarnspedagogiken. Den är ytterst viktig med tanke på barnets utveckling, sociala färdigheter och inlärningsförmåga. Förutsättningarna för en lyckad skolgång skapas redan i småbarnspedagogiken.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »

SFP vill minska barnfattigdomen och förebygga marginalisering bland unga

Utslagning av unga är både en personlig tragedi och en kostnad i miljonklassen för vårt samhälle. Varje utslagen ungdom är en för mycket, därför vill SFP se mångsidiga åtgärder, både omedelbara och mer långsiktiga. Vår utgångspunkt måste vara att ingen lämnas utanför.